Enkele overpeinzingen bij het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen

W.J.M. van Veen, J.A.M. ten Berg

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

29 Downloads (Pure)

Abstract

Met de in het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen gemaakte keuzes kan men het op onderdelen in meer of mindere mate eens zijn, maar dat laat onverlet dat het tal van aspecten betreffende het bestuur en toezicht van rechtspersonen bestrijkt. Volgens de auteurs verdient het streven om door uniformering van regelingen niet goed verklaarbare verschillen in de regeling van de verschillende rechtsvormen weg te nemen, alle lof. Het biedt ook de mogelijkheid om waar bestaande regelingen tot onduidelijkheid of onzekerheid aanleiding geven, wijzigingen door te voeren. In deze bijdrage schetsen de auteur enkele aandachtspunten die het realiseren van doel en potentieel van dit wetsvoorstel, bij de verdere behandeling daarvan, kunnen bevorderen. (Reactie van J.D.M. Schoonbrood & J.J. Meppelink in WPNR 2019, afl. 7250, p. 599-600 en naschrift van W.J.M. van Veen & J.A.M. ten Berg in WPNR 2019, afl. 7250, p. 601)
Original languageDutch
Pages (from-to)324-334
Number of pages11
JournalWPNR
Volume2019
Issue number7236
Publication statusPublished - 25 Sept 2019

Cite this