Epidemiological characteristics of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma

H. van Monsjou

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research external, graduation internal

Abstract

In de afgelopen decennia zijn er opmerkelijke veranderingen opgetreden in de epidemiologie van het plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied (HNSCC). Naast de typische HNSCC patiënt (man, 60-70 jaar, nicotine- en alcohol-abusus) is er meer aandacht gekomen voor de jonge HNSCC patiënt (<40-45 jaar) en de stijgende incidentie van het oropharynxcarcinoom (OPSCC). Van de groep jonge HNSCC patiënten van het AVL bleek zestig procent van de OPSCC’s HPV 16 positief. Er kon evenwel geen verschil in overleving tussen oudere en jongere patiënten in dit proefschrift worden aangetoond. De algehele incidentie HPV positieve OPSCC ’s in het AVL stabiliseerde van 28% in de jaren ’80 naar 38% in het afgelopen decennium, wat laag is vergeleken met andere Westerse landen. In Nederland lijkt vooral de invloed van roken en drinken een grote rol te spelen bij de stijgende incidentie, mede gezien een simultane stijging van het mondholte (minus tong) en tongcarcinoom (OCSCC). De invloed van alcohol en tabak zien we ook terug in de doodsoorzaken van OCSCC en OPSCC patiënten waarbij naast het overlijden aan de primaire tumor deze patiënten ook een verhoogde kans hebben om te overlijden aan een tweede primaire tumor van de long of oesofagus, aan myocardinfarct, pneumonie en ziekten van het maagdarmkanaal. Het aanbieden van stoppen met roken- en drinken programma’s blijft dus een vereiste.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • Balm, A.J.M., Supervisor
  • van den Brekel, M.W.M., Supervisor, External person
  • Schaapveld, M., Co-supervisor, External person
  • Wreesmann, V.B., Co-supervisor, External person
Award date17 Nov 2015
Print ISBNs9789462598683
Publication statusPublished - 2015

Bibliographical note

Research conducted at: Universiteit van Amsterdam

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Epidemiological characteristics of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this