Equality of arms en quality of arms in arbeidsongeschiktheidsgeschillen

W.A. Faas, W.H.A.C.M. Bouwens, A.J. Akkermans, A.J.M. Schellart

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

1421 Downloads (Pure)

Abstract

De deskundigenadvisering mag zich naar aanleiding van een aantal recentere uitspraken van het EHRM inzake artikel 6 EVRM verheugen in een toenemende belangstelling. In dit artikel bespreken de auteurs de gevolgen van deze uitspraken voor arbeidsongeschiktheidsgeschillen, waarin zowel in de prejudiciële fase als in de beroepsfase veelvuldig gebruik wordt gemaakt van medisch deskundigen. De (zwakke) positie van klagers in deze zaken en de (passieve) houding van de bestuursrechter zijn al enige tijd punt van discussie. Dit artikel doet in dat kader onder meer verslag van een systematisch onderzoek van de nationale rechtspraak naar de toepassing van het toetsingskader dat de Centrale Raad van Beroep naar aanleiding van de EHRM-jurisprudentie in juni 2017 introduceerde
Original languageDutch
Pages (from-to)115-124
Number of pages10
JournalExpertise en Recht
Volume2018
Issue number3
Early online date21 Jun 2018
Publication statusPublished - Jun 2018

Cite this