Ervaringen met vraaggericht werken bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

B. Meddeler-Polman, A.M. van Gerresheim, E. Krijnsen, S. Kef, J. Hoekman, P.S. Sterkenburg

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Vraaggericht werken wordt vaak opgenomen in beleidsplannen van zorginstellingen. Onduidelijk is hoe vraaggericht werken wordt uitgevoerd en hoe deze werkwijze door hulpverleners en cliënten ervaren wordt. Dit onderzoek is uitgevoerd bij een residentiële setting voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. De gestelde hulpvragen en doelen blijken vooral betrekking te hebben op de domeinen ‘Emotie’ en ‘Gedrag’ van het kwaliteitsinformatiesysteem. Het onderzoek geeft een beeld over de overeenstemming tussen de gestelde hulpvragen van cliënten en de opgestelde doelen. Op de domeinen ‘Cognitie’, ‘Gedrag’ en ‘Seksualiteit’ blijkt een grotere overeenstemming te bestaan tussen de hulpvragen en de doelen dan op de domeinen ‘Emotie’, ‘Gezin en Opvoeding’, ‘Persoonlijkheid’ en ‘Omgeving en Sociaal netwerk’. De interviews geven een beeld over de ervaringen van cliënten en hulpverleners met het vraaggericht werken in de residentiele zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en de mogelijk bevorderende en belemmerende factoren die hierbij een rol spelen. Verbeterpunten liggen op het gebied van de organisatie (ervaren beschikbare tijd) en doelrealisatie (SMART formuleren van de doelen).
Original languageDutch
Pages (from-to)239-254
Number of pages15
JournalNederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
Volume3
Publication statusPublished - 2014

Cite this