Excuseswetgeving: een veilige haven voor het spontaan aanbieden van excuses? Over de wenselijkheid en haalbaarheid van het invoeren van excuseswetgeving in Nederland

Andrea Zwart-Hink, Cindy Seinen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

184 Downloads (Pure)

Abstract

Over de juridische gevolgen van het aanbieden van excuses heerst onduidelijkheid. Wordt daarmee aansprakelijkheid erkend? Heeft het gevolgen voor de dekking die de aansprakelijkheidsverzekeraar verleent? In landen met een common law systeem zijn excuseswetten ingevoerd die een veilige haven moeten bieden voor mensen die excuses willen aanbieden, maar tegengehouden worden door de veronderstelling dat dit juridische consequenties kan hebben. In deze bijdrage verkennen wij of de (ervaren) obstakels rondom het aanbieden van excuses in Nederland vergelijkbaar zijn met die in common law landen en zo ja, in hoeverre het wenselijk en haalbaar is om ook hier excuseswetgeving in te voeren.
Original languageDutch
Article number2020/15
Pages (from-to)85-96
Number of pages12
JournalAansprakelijkheid verzekering & schade
Volume2020
Issue number3
Early online date6 May 2020
Publication statusPublished - Jun 2020

Cite this