Factor analysis in relation to survival rate of proximal ART restorations in primary molars

A.M. Kemoli

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

Atraumatic Restorative Treatment (ART) is een tandheelkundige behandeling die veelvuldig wordt toegepast in minder ontwikkelde landen en gebieden. Hiermee kan met alleen handinstrumenten cariës verwijderd worden en kunnen geprepareerde caviteiten gevuld worden met een adhesief vulmateriaal, zoals glasionomeercement. Arthur Kemoli analyseerde de overlevingskans van tweevlaks-ART-restauraties na twee jaar. Hij keek daarbij naar de invloed van de caviteitsgrootte, de ervaring van behandelaar en assistent, de methode van droogleggen, en het merk glasionomeercement. In totaal werden 804 kinderen van zes tot en met acht jaar van 30 scholen in het Machakos-district in Kenia behandeld. Bij ieder kind werd één restauratie vervaardigd. Op basis van een set van beoordelingscriteria beoordeelde Kemoli de vullingen kort na de vervaardiging en na twee jaar. De overleving liep daarbij terug van 94,4 naar 30,8 procent. Ongeacht het gebruikte vulmateriaal, hadden de ervaring van behandelaar en van de assistent, de grootte van de caviteit en de wijze van isolatie invloed op het resultaat. Meer ervaring van zowel behandelaar als assistent, een caviteit met medium omvang, en droogleggen met rubberdam geven een grotere overlevingskans.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • van Loveren, C., Supervisor
  • van Amerongen, W.E., Co-supervisor, -
Award date15 Mar 2011
Print ISBNs9789053353776
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Research conducted at: Universiteit van Amsterdam

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Factor analysis in relation to survival rate of proximal ART restorations in primary molars'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this