Formatieve evaluatie in de Curvo-strategie

J. Terwel

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

36 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de formatieve evaluatie in de Curvo-strategie. Enkele achtergronden worden vanuit de evaluatieliteratuur belicht. Tevens worden enkele voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd uit een deel van het Curvo-2 onderzoek. Dit deel van het onderzoek betreft de vraag naar de bruikbaarheid van de Curvo-deelstrategie in de praktijk van leergangevaluatie. Twee hoofdaspecten van de Curvo-deelstrategie, nl. het evaluatieperspectief en het formele karakter van de Curvo-strategie stel ik in dit artikel centraal. Deze aspecten worden zowel belicht vanuit de literatuur als vanuit het onderzoek in vier projecten. Uit een beschrijving en theoretische analyse van de Curvo-deelstrategie, trek ik de conclusie dat bij de formatieve evaluatie in de Curvo-strategie het accent ligt op het getrouwheidsperspectief en op de formele aspecten van de leergangevaluatie los van de specifieke leerinhoud en situatie. De voor-, en nadelen van deze fundamentele keuzen worden vanuit de literatuur belicht. Mede op basis van de onderzoeksgegevens uit de vier projecten kom ik tot een voorlopige conclusie. Hoewel de Curvo-deelstrategie een belangrijk hulpmiddel is gebleken in de praktijk van formatieve evaluatie, is verbetering op verschillende punten gewenst. Daarbij zijn de twee genoemde hoofdaspecten in het geding. Een belangrijke verbetering kan worden bereikt door het getrouwheidsperspectief enigszins af te zwakken ten gunste van een minder vóórgestructureerde, opener, flexibeler aanpak. Een tweede verbetering kan worden verkregen door te kiezen voor een minder breed spectrum van typen leergang, ontwikkelsituaties en doelgroepen.
Original languageDutch
Pages (from-to)175-193
Number of pages19
JournalPedagogische studiën
Volume59
Issue number4
Publication statusPublished - 1982

Cite this