Gedragseffecten van de Geefwet

R.H.F.P. Bekkers, E.E. Mariani

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

39 Downloads (Pure)

Abstract

Deze bijdrage gaat over de gedragseffecten van de Geefwet. De Geefwet kan niet alleen het gedrag beïnvloeden van Nederlanders die giften doen of deze overwegen te doen, maar ook het gedrag van algemeen nut beogende organisaties die afhankelijk zijn van giften. In deze bijdrage beantwoorden we drie soorten vragen over de gedragseffecten van de Geefwet op belastingplichtigen en algemeen nut beogende
organisaties (voortaan ANBI’s genoemd). Dit zijn vragen over volume-effecten (zal het totale geefgedrag in Nederland toenemen? Zo ja, met hoeveel?), over verdringingseffecten (gaan Nederlanders minder geven aan andere doelen als ze meer gaan geven aan culturele instellingen waarvoor een verhoogde aftrekbaarheid geldt? Zo ja, hoeveel minder?), en over organisatie-effecten (welke strategieën kunnen ANBI’s toepassen om meer giften te verkrijgen? Welke effecten zijn van deze strategieën te verwachten?). We gaan in deze bijdrage allereerst kort in op de belangrijkste aspecten van de Geefwet die van belang zijn voor de gedragseffecten. Vervolgens bespreken we kort enkele theorieën over gedragseffecten en de inzichten uit empirisch onderzoek naar gedragseffecten van wijzigingen in de kosten van geefgedrag. We concluderen onze bijdrage met een samenvattende vooruitblik naar de gedragseffecten van de Geefwet.
Original languageDutch
Pages (from-to)133-139
Number of pages7
JournalWeekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Volume143
Issue number6917
Publication statusPublished - 2012

Cite this