Gepaste afstand gewenst. Over de relatie tussen overheid en burgerinitiatief

A.A.M. van Oosterhout, J.C.V. van der Veer, J.H. Bosselaar

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Burgerinitiatieven staan door ‘Operatie 3D’ van het kabinet volop in de schijnwerpers. Lokale overheden, maatschappelijke organisaties en aanbieders van
voorzieningen bereiden zich voor op de drie grote hervormingen in het sociale
domein (werk en inkomen, zorg en jeugd). ‘Eigen kracht’ is daarbij één van de
leidende principes. ‘Burgers zijn samen met hun netwerk in de eerste plaats zelf
verantwoordelijk’, schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer in een decentralisatiebrief.
Eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en opkomen voor
de zwakkeren in de samenleving maken onderdeel uit van de beoogde omslag
naar de participatiesamenleving. Burgerinitiatieven zijn van oudsher de sprekende
voorbeelden van participatie. Daarom zijn de verwachtingen over de rol
van burgerinitiatieven bij die hervormingen zo hoog gespannen. In deze initiatieven
helpen mensen elkaar en lossen ze samen hun problemen op.
Maar zijn die hooggespannen verwachtingen terecht? Lopen bestuurders
niet het risico met hun geknuffel afbreuk te doen aan de spontaniteit, gedrevenheid
en betrokkenheid die voor burgerinitiatieven zo karakteristiek zijn?
Vraagt de opkomst van burgerinitiatieven meer ruimte van en een andere rol
voor de gekozen volksvertegenwoordiging en van het daarmee verbonden overheidsbestuur?
De stelling die wij verdedigen, is dat burgerinitiatief en de (lokale) volksvertegenwoordigers gepaste afstand moeten bewaren. Erkennen en waarderen van burgerinitiatieven is goed, maar te veel geknuffel kan de spontaniteit, gedrevenheid en betrokkenheid van de deelnemers doodslaan. De maatschappelijke rol van overheid en burger is fundamenteel verschillend. Bij burgerinitiatieven gaat het volgens de minister-president om de individuele en groepsgewijze inrichting van het leven zoals mensen dat zelf willen, de overheid is het primair te doen om de aanpak van ‘maatschappelijke noden’.
Original languageDutch
Title of host publicationVertegenwoordigers in tijden van verandering
Place of PublicationDen Haag
PublisherSDU
Pages25-31
Number of pages7
ISBN (Print)9789012393904
Publication statusPublished - 2014

Bibliographical note

Gebeurtenis: Jaarboek vereniging van griffiers 2014

Cite this