Continuïteit in de controleverklaring ten tijde van COVID-19

Translated title of the contribution: Going concern in the auditors report during COVID-19

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

De auteur gaat in deze bijdrage in op het effect van COVID-19 op de controleverklaring van de accountant. Alhoewel de maatschappelijke impact van COVID-19 in Europa pas in volle omvang in maart 2020 zichtbaar werd met een (intelligente) lockdown van dorpen, steden, regio’s en landen, komt de vraag aan de orde of dit gevolgen heeft voor de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 en (eventuele) beoordeling van ko- mende halfjaarberichten.
Uit de bijdrage blijkt dat de accountant veelal in haar controleverklaring in een (extra) benadrukkingspara- graaf aandacht zal schenken aan de onzekerheden door COVID-19 met een verwijzing naar de toelichting door het bestuur in het bestuursverslag (toekomst- en/ of risicoparagraaf) en waar relevant in de jaarrekening bij de gebeurtenissen na balansdatum en eventuele aanvullende toelichtingen. Niet omdat de accountant het beter weet dan de onderneming en in een glazen bol kan kijken, maar om de gebruiker van de jaarrekening te duiden op de (mogelijke) effecten van COVID-19 voor de onderneming.
Translated title of the contributionGoing concern in the auditors report during COVID-19
Original languageDutch
Article number2020/84
Pages (from-to)459-462
Number of pages4
JournalOndernemingsrecht
Volume2020
Issue number7
Early online date14 Apr 2020
Publication statusPublished - Jun 2020

Bibliographical note

In proof: Ondernemingsrecht 2020/XVI.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Going concern in the auditors report during COVID-19'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this