Goodwill en andere immateriele vaste activa zonder bepaalde levensduur in relatie tot informatie over het eigen vermogen

Translated title of the contribution: Goodwill and other intangible fixed assets without defined lifetime in relation to information about shareholder's equity

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Dit artikel bespreekt goodwill en andere immateriële vaste activa zonder bepaalde levensduur in relatie tot informatieverschaffing in de jaarrekening over het vermogen van de onderneming. Dit is van belang omdat de boekwaarden van deze activa op basis van IFRS uitsluitend via een impairmenttest al dan niet verminderen (anders dan op basis van Dutch GAAP) en als gevolg van deze specifieke verwerking van bijzondere betekenis kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen vermogenspositie. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de omvang van goodwill in relatie tot de omvang van het groepsvermogen in met name de jaarrekeningen van de grootste Europese beursfondsen veel hoger is dan in de jaarrekeningen van de grootste Nederlandse beursfondsen en vooral ten opzichte van niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen. Impairments doen zich in 2017 nauwelijks voor. Ten aanzien van de relatie met de financiering komt naar voren dat de grootste Nederlandse beursfondsen en niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen meer informatie geven over de bankconvenanten dan de grootste Europese beursfondsen. Anders dan verwacht blijkt dat over kapitaalmanagement (in de zin van IAS 1.134 e.v.) juist ondernemingen met een relatief lage verhouding van geactiveerde goodwill ten opzichte van het groepsvermogen meer informatie geven. Al met al zijn er in de jaarrekeningen geen sterke verbanden aangetroffen tussen de omvang van de geactiveerde goodwill, de hypothetische impact van het afschrijven van goodwill op het resultaat en de vermogensinformatie. Veel druk om tot wijziging van de regelgeving te komen lijkt er niet te zijn.
Translated title of the contributionGoodwill and other intangible fixed assets without defined lifetime in relation to information about shareholder's equity
Original languageDutch
Article number3
Pages (from-to)293-307
Number of pages15
JournalMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
Volume92
Issue number11/12
DOIs
Publication statusPublished - 10 Dec 2018

Keywords

  • goodwill, shareholder's equity

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Goodwill and other intangible fixed assets without defined lifetime in relation to information about shareholder's equity'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this