Governance van Innovaties in de corporatiesector

H.M. Koolma, D. Kool

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

92 Downloads (Pure)

Abstract

Het gesternte voor innovaties in de woningcorporatiesector lijkt weinig stralend. Corporaties zijn aan het bezuinigen op bedrijfslasten, en elke activiteit die niet onmiddellijk bijdraagt aan de primaire processen van de bouw en verhuur van sociale huurwoningen is er één te veel. Toezichthouders zien overal risico’s, en de manier waarop corporaties in het eerste decennium van deze eeuw innoveerden heeft duidelijk gemaakt dat innovaties gepaard kunnen gaan met omvangrijke kostenoverschrijdingen en reputatieschade. Kortom, innovaties lijken een bron van extra kosten en onbeheerste risico’s. Tegelijkertijd wordt er veel van woningcorporaties verwacht. De samenleving verandert in een hoog tempo, en corporaties worden weer in toenemende mate gezien als partij die kan bijdragen aan oplossingen. Voor deze oplossingen bestaan geen blauwdrukken. Er zal geïnnoveerd moeten worden, zowel bij corporaties intern als in hun bijdrage aan samenwerkingsverbanden en aan andere typen netwerken. Er zijn dus tegenstrijdige omstandigheden voor innovaties in de woningcorporatiesector, waarbij het interessant is om na te denken over de rol van het intern en extern toezicht en de verhouding tot de bestuurders en de organisaties. Welke rollen zijn er vanuit de literatuur te definiëren. Hoe passen die rollen bij het tijdgewricht waarin corporaties nu verkeren? En hoe zou die rol er uit kunnen zien wanneer de maatschappelijke druk op corporaties om te innoveren toeneemt? In deze bijdrage wordt toegewerkt naar een onderzoeksopzet die antwoord zal geven op deze vragen.
Original languageDutch
Title of host publicationPapers Discussiedagen Sociale Huisvesting 2016
EditorsA. Ouwehand, E. van Deurzen
Place of PublicationDelft
PublisherTijdschrift voor de Volkshuisvesting, Vooruit naar de kern & TU Delft
Pages1-6
Publication statusPublished - 2016
EventDiscussiedagen Sociale Huisvesting 2016 - Delft
Duration: 22 Sept 201623 Sept 2016

Conference

ConferenceDiscussiedagen Sociale Huisvesting 2016
Period22/09/1623/09/16

Cite this