Grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing: Waar ligt de grens? Hof van Justitie EU 25 oktober 2017, zaak C-106/16 (Polbud)

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

23 Downloads (Pure)

Abstract

De jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie EU (hierna: het Hof), over het recht op vrije vestiging voor vennootschappen in de zin van art. 54 VWEU, heeft een interessante ontwikkeling laten zien. Daarover is al het nodige geschreven, ook in het WPNR. Tot de standaardarresten behoren de arresten inzake Daily Mail (HvJ EG 27 september 1988, C-81/87, ECLI:EU:C:1988:456), Centros (HvJ EG 9 maart 1999, C-212/97, EU:C:1999:126), Überseering (HvJ EG 5 november 2002, C-208/00), Inspire Art (HvJ EG 30 september 2003, C-167/01, EU:C:2003:512), Sevic (HvJ EG 13 december 2005, zaak C-411/03) en Cartesio (HvJ EG 16 december 2008, zaak C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723), National Grid Indus (HvJ EU 29 november 2011, zaak C-371/10, ECLI:EU:C:2011:785) en VALE (HvJ EU, 12 juli 2012, zaak C-378/10, EU:C:2012:440). Aan dit lijstje kan een nieuw arrest worden toegevoegd: het arrest van het Hof van 25 oktober 2017, inzake Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., hVj eu 25 oktober 2017,C-106/16 ECLI:EU:C:2017:804, in liquidatie, of korter: Polbud.
Original languageDutch
Pages (from-to)905-906
Number of pages2
JournalWeekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
Volume2017
Issue number7171
Publication statusPublished - 22 Nov 2017
  • Grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting

    Translated title of the contribution: Cross border merger, demerger and conversionvan Veen, W. J. M., Oct 2019, Handboek Notarieel Ondernemingsrecht: vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Snijders-Kuipers, B. & Rensen, G. J. C. (eds.). Deventer: Wolters Kluwer, Vol. 2. p. 327-362 36 p. (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; vol. 132, no. 2).

    Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Cite this