Grenzen aan de contracteervrijheid van private aanbesteders?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

166 Downloads (Pure)

Abstract

Het komt in de private contractspraktijk regelmatig voor dat overeenkomsten geheel onverplicht worden aanbesteed. Hoewel private aanbesteders niet gehouden zijn tot
naleving van het gereguleerde overheidsaanbestedingsrecht, zijn ook zij – in beginsel althans – verplicht de deelnemers aan een aanbestedingsprocedure dezelfde gelijke
kans te bieden op het verwerven van de aanbestede opdracht. De grondslag voor die verplichting kan in het verbintenissenrecht worden gevonden. In deze bijdrage wordt die grondslag nader verkend en komt ook de ratio van die verplichting aan de orde. Vervolgens wordt nagegaan of en in hoeverre het verbintenissenrecht zich verzet
tegen het uitsluiten door private aanbesteders van die verplichting.
Original languageDutch
Pages (from-to)79-88
Number of pages10
JournalContracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk
Volume12
Issue number3
Publication statusPublished - 2010

Cite this