Handhaving van het levensmiddelenrecht en de invloed van Unierechtelijke handhavingsbeginselen: De fipronil-crisis als aanleiding voor een meer geïntegreerd sanctiestelsel?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

2 Downloads (Pure)

Abstract

Uit de conclusies van het rapport van de commissie Sorgdrager over de fipronil-crisis kan worden afgeleid dat een geïntegreerd handhavingsstelsel voor het levensmiddelenrecht, waarbij de keuze voor een of meerdere handhavingsmodaliteiten pas wordt gemaakt wanneer het feitenonderzoek is afgerond, de voorkeur heeft. In dit artikel wordt betoogd dat Unierechtelijke verplichtingen sturing geven bij een adequate keuze tussen of combinatie van bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden door de NVWA wanneer de voedselveiligheid in het geding is. Het belang van de volksgezondheid en voedselveiligheid vereist in voorkomende gevallen dat bij risico’s snel handhavend wordt opgetreden. Dat optreden moet in ieder geval niet in de weg worden gezeten door de wens om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het primaat ligt daarom in beginsel bij de NVWA als toezichthouder. Het paradoxale effect dat een snelle keuze voor het strafrecht er in feite toe leidt dat niet snel genoeg ter bescherming van die voedselveiligheid en volksgezondheid wordt opgetreden, kan hierdoor worden vermeden.
Original languageDutch
Article number354
Pages (from-to)380-388
Number of pages9
JournalNederlands Juristenblad
Volume2020
Issue number6
Early online date10 Feb 2020
Publication statusPublished - 14 Feb 2020

Cite this