Handreiking Patiëntenparticipatie in een (academisch) ziekenhuis

A.F.M. Schölvinck, V. Petit, T.J. Schuitmaker-Warnaar, J.E.W. Broerse

Research output: Book / ReportBookProfessional

1676 Downloads (Pure)

Abstract

Over patientenparticipatie in de zorg is de laatste jaren veel gezegd en geschreven onder het motto "de patient staat centraal". Van onderzoeksfondsen, richtlijncommissies, overheidsinstanties als ZonMW en de Gezondheidsraad,tot patientenverenigingen: overal groeit het besef dat patienten een waarde­ volle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren
van de kwaliteit van de zorg en de doelmatigheid van medisch onderzoek. Tegelijkertijd groeit ook de vraag naar het "hoe"; op welke manier betrekken we patienten in onze organisatie zo, dat ze een waarde­ volle bijdrage kunnen leveren op basis van hun ervaringskennis, en hoe kunnen we ervoor zorgen
dat hun betrokkenheid structureel wordt?

In deze handreiking gaan we in hoofdstuk 1 kort in op de theoretische onderbouwing van onze doelstelling: Wat verstaan we onder het betrekken van patienten op een betekenisvolle en duurzame manier7
In hoofdstuk 2 werken we 5 participatiepijlers uit die aan deze doelstelling bijdragen. In dit hoofdstuk worden de pijlers geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden uit deelproject Onderzoek, deelproject Zorgpadontwikkeling en deelproject Beleid.
In hoofdstuk 3 bieden we handvatten om de participatiepijlers in de praktijk te brengen: we bieden de 'bouwstenen' die een procesbegeleider kan inzetten in de voorbereiding en uitvoering van een participatie-project. Hier introduceren we ook een methode om de sessies te evalueren en verbeteren. Voorbeelden van werkvormen voor gezamenlijke sessies zijn te vinden in hoofdstuk 4. De referenties (cijfers in superscript) geven extra literatuursuggesties voor iedereen die meer wil weten over participatie en tot slot bieden we meer
informatie over het onderzoek waar deze handreiking op gebaseerd is.
Original languageDutch
PublisherAthena Instituut
Publication statusPublished - 1 Jul 2017

Cite this