Het beroep van lerarenopleider: kritische kenmerken van rollen en professionele ontwikkeling.

J. Dengerink, M.L. Lunenberg, F.A.J. Korthagen

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingConference contributionProfessional

Abstract

In opdracht van NWO/PROO hebben we een reviewstudie uitgevoerd. Welke rollen vervullen lerarenopleiders? Wat zijn kritische kenmerken van die rollen? Zijn lerarenopleiders zich bewust van die kenmerken en handelen ze er ook naar in de praktijk? Hoe ontwikkelen zij zich? Wat helpt om zich verder te ontwikkelen in die rollen? Context Lerarenopleiders vervullen een cruciale rol in de onderwijsketen. Het beroep van lerarenopleider heeft zich de laatste jaren tot een eigenstandig beroep ontwikkeld, met in Nederland een eigen beroepsstandaard en kennisbasis (www.velon.nl/registratie/beroepsstandaard_beroepsregister; www.kennisbasislerarenopleiders.nl). Het beroep is sterk in ontwikkeling, mede door de ontwikkeling van opleiden in de school. Vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt is het daarom relevant om, nu het aantal publicaties over lerarenopleiders in het afgelopen decennium flink is toegenomen, de stand van het onderzoek op te maken en aanbevelingen te doen voor zowel verder onderzoek als voor de praktijk. De reviewstudie op basis van ruim 130 wetenschappelijke tijdschriftartikelen kan veel betekenen voor de praktijk van lerarenopleiders. De resultaten kunnen lerarenopleiders meer inzicht geven in hun rol(len) en handelen, en hoe ze zich daarin verder kunnen ontwikkelen.Doelgroep Zowel lerarenopleiders als andere geïnteresseerden in de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders Werkvorm Korte presentatie en discussieLiteratuurLunenberg, M.L., Dengerink, J.J. & Korthagen, F.J. (in druk). Het beroep van lerarenopleider: Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Original languageDutch
Title of host publicationVELON Congres Groningen maart 2013
Publication statusPublished - 2013

Cite this