Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en internationale kinderontvoeringszaken: Waarheen leidt de weg?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

7 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage worden enkele tendensen in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in internationale kinderontvoeringszaken besproken. Nadat in vogelvlucht de werking van het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) is geschetst en tevens enige aandacht is besteed aan de Verordening Brussel II bis en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), wordt het toetsingskader dat het EHRM in internationale kinderontvoeringszaken hanteert belicht. Daarna wordt ingegaan op de snelheid waarmee teruggeleidingszaken volgens het EHRM door staten moeten worden behandeld en op de eisen die het EHRM stelt ten aanzien van de toepassing van artikel 13 lid 1 sub b HKOV.
Original languageDutch
Article number2017/261
Pages (from-to)31-37
Number of pages7
JournalRelatierecht en Praktijk
Volume2017
Issue number4
Early online date30 May 2017
Publication statusPublished - 4 Jun 2017

Bibliographical note

Alternative title: Het EHRM en internationale kinderontvoeringszaken

Keywords

  • kinderontvoering
  • EHRM
  • EVRM

Cite this