Het electorale succes van het euroscepticisme

A.P.M. Krouwel, Y. Kutiyski, N. Brack, W. Wolfs

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Bij de Europese verkiezingen van afgelopen maart verloren de traditionele volkspartijen terrein. Burgers straften zowel gevestigde regerings- als oppositiepartijen af voor het onvermogen de Eurocrisis op te lossen. In dit artikel laten we zien dat er grote onzekerheid en ontevredenheid bestaat over het proces van Europese eenwording, terwijl tegelijkertijd het Europees Parlement meer bevoegdheden heeft gekregen onder het Verdrag van Lissabon. Hoewel de uitslag van alle landen tezamen de onderlinge machtsverhoudingen tussen de politieke groeperingen in het Europees Parlement nauwelijks gewijzigd hebben, zijn de electorale verschuivingen binnen veel individuele landen aanzienlijk en hebben mogelijk verstrekkende gevolgen. In veel landen wonnen (radicaal) linkse en rechtse Eurosceptische of ronduit anti-Europese partijen. Radicaal populistisch rechts zag zijn steun toenemen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Zweden - de welvarende Noorden –, terwijl in Griekenland en Italië de extreem-rechtse Gouden Dageraad en Grillo’s eurosceptische Vijfsterrenbeweging veel stemmen wonnen dankzij het anti-Europa sentiment in het zuiden van Europa. De landen die het zwaarst getroffen werden door de crisis, zoals Portugal en Spanje, toonden minder sensationele resultaten, maar ook daar nam de steun toe voor een aantal eurosceptische partijen. In Midden- en Oost-Europa komt een meer gemengd beeld naar voren, waarbij sommige landen een hoge volatiliteit en anderen meer stabiliteit vertoonden. Dit artikel analyseert de relatie tussen partijvoorkeuren en ideologische positie in één van de meest 'open' Europese meerpartijenstelsels - Nederland – tijdens twee Europese verkiezingen (van 2009 en 2014). We zien dat zowel radicaal linkse als radicaal rechtse kiezers soortgelijke negatieve houdingen laten zien ten aanzien van Europese integratie.
Original languageDutch
Pages (from-to)385-401
Number of pages19
JournalRes Publica
Volume56
Issue number3
Publication statusPublished - 2014

Cite this