Het ESFS Package: Naar een versterking van de rol van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten (ESA’s)

E.P.M. Joosen, Saskia Nuijten

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op 1 januari 2011 is het Europees Systeem van Financieel Toezicht van start gegaan. De drie Level 3 Lamfalussy comités (CESR, CEBS en CEIOPS) die begin jaren 2000 waren ingesteld zijn daarbij omgevormd naar de drie autoriteiten EBA, ESMA en EIOPA (hierna: ESA’s). Deze autoriteiten geven adviezen aan de Europese wetgever over de inrichting van microprudentiële wet- en regelgeving voor de financiële markten en zij bereiden ‘binding technical standards’ voor (de ‘regulation-rol’). De ESA’s zijn daarnaast belast met het bewaken van de uniformiteit van het op financiële ondernemingen en financiële markten uitgeoefende toezicht (de ‘supervision-rol’). In 2011 is ook de ESRB van start gegaan die met name een belangrijke rol speelt op ‘macroprudentieel niveau’ als waakhond ten behoeve van de bredere economie en het systeem van de financiële sector. Thans liggen er voorstellen ter tafel die moeten leiden tot versterking van de rollen van zowel de ESA’s als de ESRB. Die versterking vindt plaats door hen meer bevoegdheden toe te kennen, de governanceregelingen binnen de ESA’s en ESRB te hervormen en zorg te dragen voor betere voorwaarden voor de professionalisering van de organisaties van de ESA’s en ESRB. In dit artikel wordt met name ingegaan op de taken van de ESA’s op het vlak van de uniformering van wetgeving en de toezichtpraktijk. Daarbij wordt ook ingegaan op de wijzigingen van het voorstel die bedoeld zijn om EBA een prominentere rol te geven in het AML-toezicht.
Original languageDutch
Pages (from-to)183-196
Number of pages16
JournalTijdschrift voor Financieel Recht
Volume2019
Issue number4
Publication statusPublished - 4 Apr 2019

Keywords

  • ESFS
  • ESA Review
  • European Law

Cite this