Het flexibel personeelssysteem en de dienstverplichting: te bijzonder voor het arbeidsrecht?

N. Hummel

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Eind 2010 is het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ aanhangig gemaakt. De militaire ambtenaar is evenwel uitgezonderd van de beoogde normalisering. Een veel gebruikt argument hiervoor is dat de bijzondere rechtspositie van de militair onvoldoende is te integreren in het arbeidsrecht. Een bijzondere rechtspositie rechtvaardigt niet noodzakelijkerwijs een uitzonderingspositie. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre twee bijzondere kenmerken van de militaire rechtspositie, het Flexibel Personeelssysteem en de dienverplichting, zijn te verwezenlijken in het arbeidsrecht.
Original languageDutch
Pages (from-to)127-141
JournalMilitair Rechtelijk Tijdschrift
Publication statusPublished - 2013

Cite this