Het frame als nieuws: Een journalistgerichte benadering van frame - building a.d.h.v. het nieuwsverhaal van de Belgische Syriëstrijders

J.L.J. Boesman, A. Berbers, L. d'Haenens, B. Van Gorp

Research output: Contribution to ConferenceAbstractOther research output

Abstract

Ondanks de populariteit van framingonderzoek is maar weinig onderzoek gebeurd naar de productiezijde van framing (Borah, 2008; Matthes, 2009). Deze paper presenteert (a) een multimethodische benadering om dit proces van ‘frame-building’ (Scheufele, 1999) te onderzoeken; en (b) een model om de totstandkoming van nieuwsframes te begrijpen.
Wat de methode betreft, werden framinganalyses van nieuwsverhalen gekoppeld aan reconstructie-interviews met reporters. Aanvullend werden nieuwsmanagers geïnterviewd en redactie-observaties uitgevoerd. Op die manier werd, gedurende een periode van zes weken, de totale nieuwsproductie onderzocht van 20 binnenlandreporters van de twee meest verspreide populaire (Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad) en de twee meest verspreide kwaliteitskranten (De Standaard, De Morgen) van Vlaanderen. Dit resulteerde in de reconstructie van 680 nieuwsverhalen.
Het frame-buildingsmodel wordt gepresenteerd aan de hand van het ‘lopende nieuwsverhaal’ van de Belgische Syriëstrijders (= een totaal van 30 gereconstrueerde nieuwsverhalen). De onderzoekers waren gedurende de onderzoeksperiode (maart- april 2013) getuige van de vroege ontwikkeling van dit nieuwsverhaal. Dit creëerde een bijzondere opportuniteit, omdat de eerste fasen van framing, omwille van de ‘kneedbaarheid’ van de publieke opinie (Chong & Druckman, 2007), worden beschouwd als de meest bepalende (Fowler et al., 2011). De aanwending van nieuwswaarden en de omgang met bronnen werden beschouwd als belangrijke bouwstenen in het frame-buildingsproces.
De bevindingen tonen aan dat het geprefereerde ‘format’ van de krant (episodisch, thematisch) een eerste filter vormt voor de selectie van nieuwsverhalen. Naargelang de rol die verschillende actoren toebedeeld krijgen, worden de Syriëstrijders geframed als ‘vrijheidsstrijders’, ‘terroristen’ of ‘slachtoffers’. Aanvankelijk blijven journalisten dicht bij het frame van hun bronnen. Naarmate het nieuwsverhaal zich ontwikkelt echter, en journalisten meer vertrouwd raken met het onderwerp, gaan zijzelf actiever frames initiëren in hun zoektocht naar verklaringen voor de gebeurtenissen. Terwijl contrasten worden uitgespeeld in functie van het ‘Pact with the Devil’ – frame, speelt ironie een belangrijke rol in de constructie van het ‘Life of Brian’ – frame. In vergelijking met voorgaande frames worden weinig extra nieuwsfeiten aangedragen. Het ‘nieuws’ schuilt in het frame dat de lezer wordt geboden om vat te krijgen op de reeds gekende gebeurtenissen.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2015
EventEtmaal van de Communicatiewetenschap - Antwerp, Belgium
Duration: 2 Feb 20153 Feb 2015

Conference

ConferenceEtmaal van de Communicatiewetenschap
Period2/02/153/02/15

Bibliographical note

Place of publication: Antwerp, Belgium

Cite this