Het geleidelijk herstel van de normale bestuurlijke verhoudingen op Sint Eustatius: Analyse van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op 21 oktober 2020 vonden historische verkiezingen plaats in Caribisch Nederland: de verkiezing van de leden van de eerste eilandsraad van Sint Eustatius nadat de eilandsraad in februari 2018 werd ontbonden. Deze geleidelijke afbouw van de ingreep is geregeld met de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius, die in de zomer van 2020 in werking is getreden en de Tijdelijke wet taakverwaarlozing heeft vervangen. Met deze wet wordt voor het eerst de afbouw geregeld van de voorzieningen wegens grove taakverwaarlozing van autonome taken, als bedoeld in artikel 132, vijfde lid, tweede zin, Grondwet. Deze bijdrage is een juridische analyse van de Herstelwet. Naast de juridische inrichting van de geleidelijke afbouw van de bestuurlijke ingreep in Sint Eustatius, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de grondwettelijke eisen aan voorzieningen in geval van taakverwaarlozing van decentrale overheidsbesturen.
Original languageDutch
Article number3
Pages (from-to)39-50
Number of pages11
JournalTijdschrift voor constitutioneel recht
Volume12
Issue number1
Early online date29 Jan 2021
Publication statusPublished - Jan 2021

Cite this