Het leren ontwikkeld-t: Diversiteit en complexiteit in ontwikkelen.

M. C. P. Ruijters, P. Robert-Jan Simons, Marjolein Wallenaar

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Leren heeft heel veel verschillende nuances en INLEIDING betekenissen. Het is een aanduiding voor wat in een opleiding gebeurt, tijdens het werk of op andere momen- ten in het leven. Voor individuele of juist gemeenschappelijke ac- tiviteiten. Voor wat intuïtief gebeurt of juist doelgericht. De erva- ring leert ons overigens dat leren over het algemeen erg smal wordt ingevuld, vaak verward met het formele leren, gebaseerd op het beeld dat wij dat in de loop van onze geschiedenis heb- ben gevormd en misvormd. Met die vervormingen hebben we he- laas ook meteen te maken als we over leren willen praten. Een definitie kan helpen. Claxton typeert leren als de ‘the things you do, when you don’t know what to do’ (Claxton, 1999). ‘Doen’ moeten we in deze definitie ruim opvatten. Het heeft wei- nig te maken met de zoveel gehoorde en in onze ogen vrij lege opmerking: ‘Maar het zijn toch wel echte doeners, hoor.’
Original languageDutch
Pages (from-to)2-11
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Begeleidingskunde
Volume3
Issue number1
Publication statusPublished - 2014

Cite this