Het Luikse Leven van Jezus. Een Nederlandse evangeliënharmonie uit de dertiende eeuw

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Original languageDutch
Pages (from-to)100-111
Number of pages12
JournalQueeste
Issue number6
Publication statusPublished - 1999

Bibliographical note

Tijdschrift: Queeste. Tijdschrift voor Middelnederlandse geestelijke letterkunde

Cite this