Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem: Inleidingen op de Lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law & Governance, Amsterdam, November 2019

Arno Akkermans* (Editor), G. de Groot (Editor), Bert Marseille (Editor)

*Corresponding author for this work

Research output: Book / ReportBook (Editorship) Academic

1046 Downloads (Pure)

Abstract

In vrijwel elk rechtsgebied zijn innovatieve ontwikkelingen aan de gang in de omgang met conflicten. Dit speelt zowel binnen de overheidsrechtspraak als daarbuiten. Te denken valt aan de mate waarin het recht en de procedure de uitkomst van het geschil bepalen en de mate waarin conflicteigenaren en derden zeggenschap hebben over conflicten en oplossingen. Ook is er de nodige aandacht voor de mate waarin partijen bij een conflict louter voor eigen belangen en rechten opkomen en voor de mate waarin zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren (en kunnen dragen) voor de oplossing van hun conflict.

De lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG) die eind 2019 werd gehouden, had als doel om aan de hand van inleidingen en debat te onderzoeken wat er op het vlak van het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem gaande is, en of dat op transformatie duidt. Is de aandacht voor probleemoplossing in het recht een voorbijgaande modegril? Of is mogelijk sprake van een dynamiek waarin probleemoplossing op een meeromvattender wijze in het recht(ssysteem) wordt geïntegreerd? Kan zo’n nieuw rechtssysteem eigenlijk wel bestaan? En hoe kan het recht inspelen op zo’n transformatieve ontwikkeling?

Deze bundel vormt de weerslag van de lustrumconferentie. De bundel is niet opgezet als normatief materiaal voor wie zich een oordeel wil vormen over de waarde van probleemoplossing in het recht. De bijdragen van de bundel zijn primair bedoeld om elkaar te informeren, door een dwarsdoorsnede te geven van wat er op diverse rechtsgebieden gaande is rondom het thema probleemoplossing in het rechtssysteem.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom juridisch
Number of pages102
ISBN (Electronic)9789059318090
ISBN (Print)9789462908512
Publication statusPublished - Nov 2020

Publication series

NameNetherlands Insitute for Law and Governance (NILG) - Governance & Recht
PublisherBoom Juridisch / Eleven
Volume19

Cite this