‘Het quaestieuse verdronkene goud’. Over de eigendom van een strandvondst uit het in 1674 verongelukte schip De witte Haas’

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)6-31
JournalPro Memorie
Publication statusPublished - 2021

Cite this