Het relativiteitsvereiste en het Unierecht

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het afgelopen jaar in een reeks van uitspraken een antwoord geformuleerd op de veel besproken vraag of het relativiteitsvereiste kan worden toegepast op Europeesrechtelijke normen. In deze bijdrage wordt deze lijn uiteengezet en geplaatst in het licht van de Europese randvoorwaarden, zoals de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid en het beginsel van effectieve rechtsbescherming. Onder welke omstandigheden en binnen welke grenzen is toepassing van het relativiteitsvereiste toelaatbaar en hoe pakt dit uit in de praktijk?
Original languageDutch
Number of pages18
JournalJurisprudentie bestuursrecht plus
Volume2017
Issue number2
Early online date31 Jul 2017
Publication statusPublished - 23 Aug 2017

Cite this