Het slimme elektriciteitsnetwerk en de noodzaak tot het uitwisselen van persoonsgegevens

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

59 Downloads (Pure)

Abstract

Het slimme elektriciteitsnetwerk en de slimme meter zijn geen onomstreden onderwerpen en kennen vooral in Nederland een bewogen geschiedenis die zelfs in de internationale literatuur wordt aangehaald.2 In dit artikel wordt eerst kort ingegaan op de Nederlandse en EU regelgeving die ten grondslag ligt aan het slimme elektriciteitsnetwerk. Daarna wordt gekeken welke rol privacy hierin is toebedeeld. De kern van het artikel is een analyse van de verschillende functies van de slimme meter, alsmede de noodzaak om hierbij gedetailleerde gegevens3 te verwerken. Deze functies worden vervolgens getoetst aan de EU privacywetgeving en de ontwikkeling van het recht op gegevensbescherming wordt kritisch geëvalueerd. Tenslotte zal worden toegelicht welke benadering door de Commissie wordt gekozen in vraagstukken waar de implementatie van technologie leidt tot een spanningsveld tussen belangen van burgers bij privacy en belangen van de collectieven (industrie en overheid) bij het vrije verkeer van persoonsgegevens. Daarbij wordt gekeken of deze benadering recht doet aan de privacy van de Europese burger.
Original languageDutch
Pages (from-to)94-100
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Internetrecht
Volume6
Issue number4
Publication statusPublished - 2013

Cite this