Het toezicht door de AFM: Toezicht zoals toezicht bedoeld is?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 doorlopend toezicht op accountantsorganisaties op grond van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (Wta). De AFM heeft invulling gegeven aan haar toezicht op accountantsorganisaties door zowel onderzoek te doen naar de opzet en werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties als naar de kwaliteit van de controles aan de hand van de controledossiers. In 2019 is het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties tot twee keer toe beoordeeld. Zowel het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) als de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) hebben de AFM daarbij bekritiseerd. In deze bijdrage gaan de auteurs nader in op de inrichting van dit toezicht op accountantsorganisaties en de kritiek daarop.
Original languageDutch
Pages (from-to)47-54
Number of pages8
JournalMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
Volume94
Issue number1/2
DOIs
Publication statusPublished - 9 Mar 2020

Cite this