Het vijfde wiel aan de wagen. Over de rol van belastingverdragen tijdens het fiscale wetgevingsproces (The Fifth Wheel. On the Role played by Tax Treaties in the Tax Legislative Process)

Research output: Book / ReportInaugural speech

Abstract

Aan de hand van een onderzoek van fiscale wetgeving die in beginsel systeemwijzigingen inhouden, wordt geïllustreerd en vastgesteld dat niet en zeker niet op een structurele manier aandacht wordt besteed aan de interactie met belastingverdragen. Belastingverdragen spelen een belangrijke rol bij het vestigingsklimaat van ondernemingen. Betoogd wordt dan ook dat er in navolging van het Europese recht (hetgeen ook wordt toegelicht) op een meer fundamentele wijze aandacht aan dit aspect wordt besteed. Terzake wordt een aantal aanbevelingen gedaan.
Original languageDutch
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Number of pages66
ISBN (Print)9789013070774
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

Oratie uitgesproken d.d. 20 maart 2009 bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam - 2009-03-20

Cite this