Holland in de wereld, de wereld in Holland

M. van Rossum (Editor), M. Kamphuis (Editor), A. Nobel (Editor), D. de Lange (Editor)

Research output: Book / ReportBook (Editorship) Academic

Abstract

Flaptekst
In rustig Amstelveen – of, zo u wilt, Zwartewaal, Volendam of Oegstgeest – lijkt de wereld soms mijlen ver weg. Maar schijn bedriegt: gemoedelijk Holland heeft zich nooit achter de dijken teruggetrokken, maar altijd midden in de wereld gestaan. Dit themanummer gaat over de manier waarop de wereld in de afgelopen eeuwen invloed heeft gehad op Holland, en omgekeerd hoe Holland op de wereld invloed had. Het probeert inzicht te geven in de wijze waarop Holland zich heeft ontwikkeld, juist in relatie tot de wereld.

Inhoudsopgave
Inhoud: Redactioneel, Werelds worden
WILLEM FRIJHOFF, Schaalgrootten. Hoe een biograaf de global turn neemt
KAREL DAVIDS, Van Leiden naar de wereld. Een microgeschiedenis van de global turn in de Nederlandse geschiedschrijving
JEROEN DUINDAM, Vergelijking als maatstaf
ENNE KOOPS, 'Zuid-Ontario herinnert mij op slag aan Drenthe'. De religieuze identiteit van Nederlandse landverhuizers in Noord-Amerika
FENNEKE SYSLING, Ogen van ver. Antropometrie in de koloniën en de polder
PETER SIJNKE, Hits uit Holland. Hollandse popmuziek rond 1970 in internationaal perspectief
SANDRA SMETS, Het turbulente leven van Lotte Stam-Beese. Een Pools-Duitse architect in Nederland
ANNE-KATRIN EBERT, Van 'vélocipèdeeren' naar fietsen. De fiets als vehikel voor de constructie van een Nederlandse identiteit
SANNE MUURLING, Een schatkamer in Europa. Koffie, thee en porselein in de Hollandse materiële cultuur
EWALD VANVUGT, Nationale catechismus in de 21ste eeuw. Nederland in de wereld en hoe dit tegenwoordig wordt herinnerd
TIM TOORNVLIET, Inburgeren in anderhalf uur. Waarom de televisie van Holland houdt
Tijdingen: Holland en China
Hollanders in de wereld: Ervaringen van Nederlandse historici in het buitenland
Column: PAUL VAN DE LAAR, De wereld zonder Dutch values
Recensies
Over de auteurs

Recensie in NRC Handelsblad:
‘Een historisch tijdschrift dat ingaat tegen de tijdgeest. Dat is aardig, want Nederlandse historici hebben nogal gewillig meegedaan aan de recente, politiek geïnspireerde canonmanie. De redactie van het kwartaalblad Holland verzorgt in het zojuist verschenen themanummer […] geen zoveelste opfriscursus gezamenlijk erfgoed. Nee, het belicht op een oorspronkelijke manier de historische wisselwerking tussen westelijk Nederland en de wereld daarbuiten. Daarbij loopt de redactie niet in een andere val: een vertoog over “VOC-mentaliteit” door de eeuwen heen. Ze maakt juist onderscheid tussen “mondiale” en “imperiale” geschiedschrijving. […] Het trefzeker geïllustreerde nummer biedt heel verschillende voorbeelden van internationale uitwisseling.’
Dirk Vlasblom, in: NRC/Wetenschap 19-11-2011, p. 11.
Original languageDutch
Place of PublicationHilversum
PublisherUitgeverij Verloren
Number of pages144
ISBN (Print)9789070403614
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameHistorisch Tijdschrift Holland
No.vol. 43, nr 3

Bibliographical note

Gebeurtenis: Themanummer

Cite this