ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... Art. 7:658 BW en de zorg voor de medisch specialist.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Een medisch incident kan ook op de betrokken zorgverlener een grote impact hebben. Dit is in de literatuur zelfs aanleiding geweest de medisch specialist aan te duiden als het tweede slachtoffer. Het is daarom noodzakelijk dat psychologische opvang wordt verleend, maar die is vooralsnog een zeldzaamheid. De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is of het ziekenhuis op basis van art. 7:658 BW de verplichting draagt tot nazorg.
Original languageDutch
Pages (from-to)42-48
Number of pages6
JournalVerkeersrecht
Early online date20 Feb 2015
Publication statusPublished - 2015

Cite this