Implementatie en Effecten van Interne Differentiatie. Een empirisch, vergelijkend onderzoek naar de realisering en effecten van interne differentiatie in heterogene groepen in de eerste fase voortgezet onderwijs bij wiskunde.

J. Terwel, P.G.P. Herfs, R. Dekker, W. Akkermans

  Research output: Book / ReportBookAcademic

  599 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit is het eindrapport van het project Interne Differentiatie 12-16, het verslag van een onderzoek naar de implementatie en effecten van een nieuw programma voor wiskundeonderwijs voor leerlingen van 12-16 jaar: ‘Wiskunde voor iedereen’. Kenmerkend voor dit nieuwe wiskundeonderwijs is dat leerlingen - onder begeleiding van de leraar- in heterogene klassen en in heterogene subgroepen samenwerken aan de oplossing van wiskundige problemen. Het didactisch concept is gebaseerd op de theorie van Freudenthal en de uitwerking in concreet curriculummateriaal is gerealiseerd door de projectgroep voor de leerplanontwikkeling ‘Wiskunde 12-16’ van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO). Het onderzoek is uitgevoerd in 3 projectscholen en 2 vergelijkingsscholen. In totaal deden 33 klassen en 763 leerlingen mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat leraren verschillend omgaan met het nieuwe programma. Een lage of hoge score op de voortoets blijkt in hoge mate bepalend te zijn voor de score op de natoets. Over het geheel genomen zijn de leereffecten van het experimentele programma beter in vergelijking met een traditioneel programma. Projectleerlingen behalen meer leerwinst dan de vergelijkingsleerlingen. De effect size is .22. Conditie verklaart 2 procent van de variantie op de natoets bovenop de variantie die de voortoets verklaart. Er is dus een klein positief effect van het experimentele programma. Projectleerlingen met middelmatige en hogere score op de voortoets profiteren meer van het vernieuwde onderwijs dan leerlingen met een lagere score. Hoewel het model Freudenthal, zoals uitgewerkt door de SLO, in vergelijking met een traditionele aanpak goed blijkt te werken, blijven er wensen over, in het bijzonder voor de zwakkere leerlingen. Daarom is een nieuw model ontwikkeld: het model Adaptief GroepsOnderwijs. Dit AGO-model zal in een vervolgonderzoek op uitvoerbaarheid en effectiviteit worden onderzocht.
  Original languageDutch
  Place of Publication‘s Gravenhage
  PublisherStichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO)
  Number of pages199
  ISBN (Print)906472122X, 9789064721229
  Publication statusPublished - 1988

  Publication series

  NameSelectareeks

  Bibliographical note

  Terwel, J., Herfs, P.G.P., Dekker, R., Akkermans,W. (1988). Implementatie en Effecten van Interne Differentiatie. Een empirisch, vergelijkend onderzoek naar de realisering en effecten van interne differentiatie in heterogene groepen in de eerste fase voortgezet onderwijs bij wiskunde. ‘s Gravenhage: Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO), Utrecht: Rijks Universiteit Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde.(SVO-project 0647, ISBN 90-6472-122-X).

  Cite this