Impliciet bevoegd of impliciete koerswijziging? Grondwettelijk Hof aanvaardt Brusselse schoolcontracten

Jonas Vernimmen, Johan Lievens, Karel Reybrouck

Research output: Web publication or Non-textual formWeb publication or WebsiteAcademic

Abstract

Op 4 maart 2021 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over een vernietigingsberoep tegen de Brusselse ‘Schoolcontract’-ordonnantie. Die ordonnantie voorziet in een “gewestelijk programma voor stadshernieuwing gericht op een betere stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen en het openstellen van scholen voor de buurt”. Het initiatief raakt aan gemeenschapsbevoegdheden, waaronder die m.b.t. onderwijs, maar valt niettemin binnen de impliciete bevoegdheden van het Gewest. Elk vanuit hun eigen expertise, ontleden Jonas Vernimmen (onderwijs in een meertalige context), Johan Lievens (onderwijs en Brussel) en Karel Reybrouck (bevoegdheidsverdeling en Brussel) dit arrest.
Original languageDutch
Media of outputOnline
Size1200 words
Publication statusPublished - 7 Apr 2021

Cite this