Income from Inactivity under Article 15 of the OECD Model Tax Convention - Part 1

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Beschouwing over inkomen uit inactiviteit onder het arbeidsartikel van de belastingverdragen (gebaseerd op het OESO-Modelverdrag). Er wordt eerst een theoretisch kader geschapen hoe met dergelijke vergoedingen moet worden omgegaan (allocatie en causaliteit). Vervolgens wordt aan de hand van een aantal vergoedingen (vergoeding voor het niet-doorgaan van een dienstbetrekking, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsvergoedingen en een non-concurrentievergoeding) nagegaan hoe de literatuur, de rechtspraak en de belastingautoriteiten in een aantal landen (Nederland, de VS, VK, Frankrijk en Duitsland) hiermee omgaat. Dit wordt afgezet tegen het theoretisch kader en aangegeven wordt hoe daar mee zou moeten worden omgegaan onder de belastingverdragen.
Original languageEnglish
Pages (from-to)428-440
Number of pages13
JournalBulletin for International Taxation
Volume63
Issue number10
Publication statusPublished - 2009

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Income from Inactivity under Article 15 of the OECD Model Tax Convention - Part 1'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this