Inreisverboden die (nog) geen rechtsgevolgen hebben: geen wettelijke grondslag voor de strafvervolging van een vreemdeling die Nederland nog niet verlaten heeft

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Ingevolge het Nederlandse strafrecht is ‘handelen in strijd met het Europees inreisverbod strafbaar gesteld’. Maar de strafrechtelijke vervolging van dit handelen stuit, in het licht van de recente uitleg die het Hof van Justitie EU heeft gegeven aan het inreisverbod in de zaak Ouhrami, op ernstige bezwaren in het geval dat de derdelander de Unie nog niet heeft verlaten na het uitvaardigen van het verbod. Pas als de derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd de Unie daadwerkelijk heeft verlaten en vervolgens weer terugkeert, is het inreisverbod overtreden en kunnen daar rechtsgevolgen aan worden verbonden.
Original languageDutch
JournalNederlands Juristenblad
Issue number38
Publication statusPublished - 1 Nov 2017

Keywords

  • inreisverbod, EU recht, 197 Sr

Cite this