Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

W. Ploos van Amstel

Research output: Book / ReportReportProfessional

Abstract

Dit essay dient ter stimulering van de gedachtevorming en de discussie over de relevante ontwikkelingsmogelijkheden van transport en logistiek ten behoeve van de opstelling van een advies van de RLI in 2012.
Het is een onderdeel van een drieluik van essays ter voorbereiding van workshops op 26 januari 2012.

In dit essay gaat het vooral over de mogelijke ontwikkelingen in transport en logistiek naar 2040, in het algemeen, en de consequenties die dit heeft voor met name de sectoren chemie, agrofood en high tech in het bijzonder.

Een afbakening van het begrippenkader wordt gegeven in paragraaf 2. Hier wordt tevens een integraal raamwerk gepresenteerd dat wordt gehanteerd voor het beschrijven van de ontwikkelingen naar 2040.

In paragraaf 3 staan enkele algemene ontwikkelingen in wereldwijde markten centraal. Hierbij is een selectie gemaakt van die ontwikkelingen die gevolgen zullen hebben voor de inrichting van logistieke netwerken.

De wijze waarop ondernemingen hun logistieke netwerken aanpassen in de komende decennia wordt toegelicht in paragraaf 4. Hierbij worden vijf doorbraken in logistieke concepten en technieken, die verwacht worden een grote impact te hebben op duurzame logistiek en transport, in meer detail uitgewerkt:
1. Duurzame transporttechnologie.
2. Horizontale en verticale samenwerking in logistiek netwerken.
3. Sense and respond in logistieke planning en besturing.
4. Train as you fight voor het verbeteren van logistieke beslissingen.
5. De rol van de Europese overheden als verkeersmanager
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherRaad voor Leefomgeving en Infrastructuur
Commissioning bodyRaad voor Leefomgeving en Infrastructuur
Number of pages33
Publication statusPublished - 2013

Cite this