Integratie Hindostani Stijl? Over de migratie, geschiedenis en diaspora van Hindostanen

C.E.S. Choenni

Research output: Book / ReportInaugural speech

1637 Downloads (Pure)

Abstract

Hindostanen in Nederland en in Suriname vertoen een bijzondere tijl van Integratie als minderheidsgroep in deze samenlevingen. dit heeft ondermeer te maken met hun bijzondere geschiedenis en migratie. Er wordt een model ontvouwd van Integratie Stijlen. Tevens worden actuele gegevens over het aantal Hindostanen in Nederland gepresenteerd. Voorts wordt een studie- en onderzoeksprogramma van de leestoel
toegelicht.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherVrije Universiteit
Number of pages41
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Inaugurele rede aanvaarding leerstoel Hindostaanse Migratie - 2011-06-06

Cite this