Interne differentiatie in heterogene brugklassen bij wiskunde. Een empirisch-exploratief onderzoek naar de realisering en de resultaten van ‘Wiskunde voor Iedereen’ op een middenschool en een brede scholengemeenschap. Tweede interimrapport van het project ‘Interne Differentiatie Wiskundeonderwijs 12-16’.

R. Dekker, P.G.P. Herfs, J. Terwel, D. van der Ploeg

Research output: Book / ReportBookAcademic

69 Downloads (Pure)

Abstract

Dit is het interimrapport van het project Interne Differentiatie wiskundeonderwijs 12-16. ‘Wiskunde voor iedereen’, dat is het uitgangspunt van de projectgroep voor de leerplanontwikkeling ‘Wiskunde 12-16’ van de Stichting voor de Leerplanontwikkeling (SLO). Kenmerkend voor dit nieuwe wiskundeonderwijs is dat leerlingen - onder begeleiding van de leraar- in heterogene klassen en in heterogene subgroepen samenwerken aan de oplossing van wiskundige problemen. ‘Wiskunde voor iedereen’ als didactisch concept is gebaseerd op de theorie van Freudenthal die zegt separeer leerlingen niet in homogene stromen of klassen, maar laat leerlingen samenwerken in kleine groepen. Daartoe is door de SLO een nieuw wiskunde curriculum ontwikkeld. Het nieuwe programma is uitgevoerd op twee scholen in 18 brugklassen.
Een team van onderzoekers van het project ‘Interne Differentiatie wiskundeonderwijs 12-16’ (ID 12-16, SVO 0647), onderzocht hoe dit onderwijs is uitgevoerd in de klas en wat de leerlingen van dit onderwijs hebben opgestoken. Daarbij waren in totaal 393 leerlingen, twee scholen en zes leraren betrokken. Het onderzoek heeft een kwalitatieve component, waarbij de interacties in de klas zijn geobserveerd, beschreven en geanalyseerd: het ‘diepte onderzoek’. De interacties zijn in twee klassen en twee subgroepjes gedetailleerd in kaart gebracht. Aan de hand van patronenanalyse zijn deze processen in de klas onderzocht op zich herhalende patronen in de interacties tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren. Daarnaast was er het ‘breedte onderzoek’ waarbij - aan de hand van vragenlijsten en toetsen - de leerprocessen en leerresultaten zijn bepaald van 393 leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen van voortoets naar natoets een aanzienlijke leerwinst boeken van gemiddeld 9 punten. Datgene wat leerlingen al weten aan het begin van het nieuwe programma is van grote invloed op het leerresultaat aan het eind. De correlatie tussen voortoets en natoets is .70. Het onderzoek heeft belangrijke gegevens opgeleverd voor de verbetering van het nieuwe wiskundeprogramma en voor de werkwijze in de klas. Dit exploratieve onderzoek krijgt een vervolg in een vergelijkend en toetsend onderzoek waarin ‘wiskunde voor iedereen’ zal worden vergeleken met een meer traditionele aanpak.
Original languageDutch
Place of Publication‘s Gravenhage
PublisherStichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO)
Number of pages292
ISBN (Print)9064720614, 9789064720611
Publication statusPublished - 1985

Publication series

NameSelectareeks

Bibliographical note

Dekker, R., Herfs, P.G.P., Terwel, J., van der Ploeg, D. (1985). Interne differentiatie in heterogene brugklassen bij wiskunde. Een empirisch-exploratief onderzoek naar de realisering en de resultaten van ‘Wiskunde voor Iedereen’ op een middenschool en een brede scholengemeenschap. Tweede interimrapport van het project ‘Interne Differentiatie Wiskundeonderwijs 12-16’. ‘s Gravenhage: Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO), Utrecht: Rijks Universiteit Utrecht, Vakgroep Onderwijskunde.(SVO-project 0647, Selectareeks, ISBN 90-6472-061-4).

Cite this