Irmgard Gawehn en de topologische karakterisering van variëteiten, een poging tot rehabilitatie

T. Koetsier, Jan van Mill

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

110 Downloads (Pure)

Abstract

Irmgard Gawehnwas een Duitse topologe die van 1928 tot 1930 assistentwas van L.E.J. Brouwer aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde aan de Universiteit van Heidelberg en de tekst van haar dissertatie werd in 1928 gepubliceerd in de Mathematische Annalen. In haar proefschrift wordt (onder meer) een fraaie topologische karakteriseringsstelling van het boloppervlak bewezen. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zaaide Hans Freudenthal (1905-1990) met betrekking tot Irmgard Gawehn ernstige twijfel. Volgens hem had zij haar dissertatie niet zelf geschreven. In dit artikel gaan Teun Koetsier en Jan van Mill zowel in op de topologische karakterisering van variëteiten als op de beweringen van Freudenthal. Ze komen tot de conclusie dat er onvoldoende gronden zijn om aan te nemen dat Gawehn heeft gefraudeerd.
Original languageEnglish
Pages (from-to)100-110
Number of pages10
JournalNieuw archief voor de wiskunde
Publication statusPublished - 2014

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Irmgard Gawehn en de topologische karakterisering van variëteiten, een poging tot rehabilitatie'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this