Is het Nederlandse recht op toegang tot overheidsinformatie EVRM-proof? De houdbaarheid van de Wob en de Woo in het licht van artikel 10 EVRM

Niels Jak, Jake Tingen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Cite this