Islandscape reconstruction of Schokland Noordoostpolder, Netherlands

D.F.A.M. van den Biggelaar, S.J. Kluiving, R.T. van Balen, K. Kasse

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
JournalNetherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw
Publication statusPublished - 2014

Cite this