Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek deel 1: De vroege kerk - Schleiermacher

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

De bijbel is weer helemaal terug in het publieke domein, getuige allerlei discussies in de media over schepping en evolutie, over religie en geweld, over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. De vraag hoe de bijbel in dergelijke debatten geïnterpreteerd moet worden – kun je van de bijbel maar alles maken wat je wilt? – kan niet goed worden beantwoord zonder de geschiedenis van de bijbeluitleg erbij te betrekken. Hoe heeft men de bijbel in het verleden eigenlijk gelezen? En wat heeft dat ons als (post)moderne, eenentwintigste-eeuwse lezers nog te zeggen? Tussen tekst en lezer biedt een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek in twee delen. In dit eerste deel wordt de geschiedenis van de bijbeluitleg beschreven vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot en met Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Het tweede deel is gewijd aan de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw: de interactie van de uitleg van de bijbel met de meesters van de achterdocht (Marx, Nietzsche, Freud), Wilhelm Dilthey, Ernst Troeltsch, Karl Barth, Rudolf Bultmann, de Nieuwe Hermeneutiek, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Umberto Eco, reader-response criticism (Iser, Jauss, Fish), Ludwig Wittgenstein, speech-act theory, structuralisme, poststructuralisme, bevrijdingstheologie, Jacques Derrida, postmoderne hermeneutiek, autobiografisch bijbellezen, enz. enz.

While sacred texts (including the Christian Bible) are currently making a re-entry in the public domain in hotly debated areas such as religion and violence, creation versus evolution, and freedom of speech versus freedom of religion, the interpretative strategies and broader hermeneutical questions underlying these debates seem to be largely ignored or at least treated without much historical consciousness. The projected two volumes of Tussen tekst en lezer (‘Between Text and Reader’) aim at providing a description of historical approaches taken in the interpretation and application of the Christian Scriptures so as to provide an informed perspective on the issues involved in contemporary biblical hermeneutics. The first volume covers the beginnings of Christianity and its Umwelt up to the work of Friedrich Schleiermacher (1768-1834); In the second volume I focus especially on the interaction of biblical interpretation with the work of the three masters of suspicion (Marx, Nietzsche, Freud), Wilhelm Dilthey, Ernst Troeltsch, Karl Barth, Rudolf Bultmann, the New Hermeneutic, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Umberto Eco, Reader-Response Criticism (Iser, Jauss Fish), Ludwig Wittgenstein, Speech Act Theory, Structuralism, Post-Structuralism, Liberation theologies, Jacques Derrida, postmodern hermeneutics, autobiographical criticism etc., etc.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherVU University Press
Number of pages478
Volume1
Edition4e gewijzigde
ISBN (Print)9789086593422
Publication statusPublished - 2017

Keywords

 • Hermeneutiek
 • Bijbel
 • Nieuwe Testament
 • Interpretatie
 • Exegese
 • Hermeneutics
 • Biblical Hermeneutics
 • History of biblical hermeneutics
 • allegorische schriftverklaring
 • Vroege kerk
 • vroege christendom
 • Alexandrijnse en Antiocheense school
 • joodse exegese
 • rabbijnse exegese
 • Latijnse kerkvaders
 • Middeleeuwse bijbeluitleg
 • Humanisme
 • Reformatie
 • Verlichting
 • historische kritiek
 • Rationalisme
 • Schleiermacher

Cite this