JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink

A.F. Verdam (Editor), W.J.M. van Veen (Editor)

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Jan Bernd was hoogleraar aan zowel de economische faculteit als aan de faculteit rechtsgeleerdheid. Hij vervulde een waardevolle brugfunctie. Die brugfunctie komt onder meer tot uitdrukking in de door hem begeleide promoties en publicaties, waarin de relatie tussen het ondernemingsrecht en accountancy een belangrijke plaats inneemt naast het insolventierecht, het financiële recht en het jaarrekeningenrecht. Zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij deze vakgebieden is ook terug te zien in zijn vele redactielidmaatschappen van tijdschriften, waaronder Onderneming & Financiering, het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, het Tijdschrift voor Financieel recht en het Tijdschrift voor Insolventierecht. Juristen die zich met gezag op al deze rechtsgebieden kunnen bewegen zijn zeldzaam. De bijdragen in deze bundel getuigen van zijn warme belangstelling voor andere disciplines en vakoverschrijdende vraagstukken.
Original languageDutch
PublisherWolters Kluwer
Number of pages652
ISBN (Electronic)9789013155976
ISBN (Print)9789013155969
Publication statusPublished - 2 Dec 2019

Publication series

NameZIFO reeks
PublisherWolters Kluwer
Volume29

Bibliographical note

Dit liber amicorum is prof. mr. Jan Bernd Huizink aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (2 december 2019)

Cite this