Jongeren en hun gebruik van oude en nieuwe media

C.J. van Kruistum, P.P.M. Leseman, M.. de Haan

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

133 Downloads (Pure)

Abstract

Het debat over de rol die digitale media al dan niet in het onderwijs zouden moeten innemen, wordt gekenmerkt door een tegenstelling tussen oud en nieuw, schrift en beeld, boeken en iPads. In dit artikel willen wij duidelijk maken dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de enorme variatie die bestaat in nieuwe media en de wijzen waarop zij functies kunnen vervullen die voorheen sterk met oude media waren geassocieerd. In een longitudinaal onderzoek hebben wij onder jongeren, vooral die van het vmbo, bestudeerd hoe zij buiten school lezen en schrijven in brede zin en wat de onderwijskundige relevantie hiervan is. We lichten drie hoofdbevindingen uit: (1) er bestaat niet zoiets als een ‘Netgeneratie’, (2) jongeren gebruiken liever nieuwe dan oude media, en (3) het onderwijskundige potentieel van nieuwe media blijft onbenut. Jongeren moeten leren hoe zij nieuwe media voor meer dan hun plezier kunnen gebruiken.
Original languageDutch
Pages (from-to)159-170
JournalTijdschrift voor Orthopedagogiek
Volume54
Issue number20
Publication statusPublished - 2015

Cite this