Juridische aspecten van het gebruik van webcrawlers in de handhaving en opsporing

A.R. Lodder, M.J. Borgers, A.R. Neerhof

Research output: Book / ReportReportAcademic

207 Downloads (Pure)

Abstract

Voorwoord
De automatisering binnen de politie kent een roerige geschiedenis. In de tijd dat er 25 autonoom opererende politiekorpsen waren, was er ongeveer per korps andere software in gebruik. Geautomatiseerde uitwisseling van informatie met het Openbaar Ministerie was mede om die reden lange tijd zo niet onmogelijk toch zeker bijzonder lastig. De hoop en verwachting is dat door de reorganisatie van 1 januari 2013 onder meer inhoudende de vorming van één politiekorps voor heel Nederland de ICT huishouding binnen de politie beter afgestemd en uniformer zal worden. Dit rapport gaat over een specifieke, voor de politie in ontwikkeling zijnde web crawler. Deze vergaart geautomatiseerd op internet aanwezige informatie. In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag of het bestuursrecht (handhaving) en strafrecht (opsporing) bevoegdheden kent die de inzet van Web Voyager legitimeren.

Dit onderzoek is in opdracht van de nationale politie uitgevoerd in de periode april-juni door onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hoofdstukken 1-3 zijn van de hand van Arno Lodder. Richard Neerhof is verantwoordelijk voor hoofdstuk 4 over bestuursrechtelijk toezicht en handhaving. Matthias Borgers heeft hoofdstuk 5 geschreven. Het slothoofdstuk is van ons drieën.
Het onderzoek richt zich op de bevoegdheden om informatie te vergaren, de verdere verwerking is een onderwerp op zich dat hooguit zijdelings aan de orde is gesteld en zich leent voor vervolgonderzoek.

A.R. Lodder, M.J. Borgers & A.R. Neerhof
Amsterdam, juni 2015
Original languageDutch
PublisherEigen Beheer
Number of pages44
Publication statusPublished - 2015

Cite this