Just add positivity? Dental caries, obesity and problem behaviour in children: the role of parents and family relations

M. de Jong-Lenters

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research external, graduation internal

Abstract

Dit proefschrift laat verbanden zien tussen opvoeding en gezinsfunctioneren enerzijds en mondgezondheid van kinderen anderzijds. Daarnaast werden associaties tussen overgewicht, gedragsproblemen en cariës bij kinderen in kaart gebracht. In het onderzoek werden drie onderzoeksmethoden gebruikt: groepsinterviews met ouders, vragenlijsten en video-observaties. De kern van het onderzoek bestond uit de observatie van ouder-kind interacties die werden opgenomen op video en daarna beoordeeld ten aanzien van opvoedvaardigheden van de ouder.
Er kwam een uitgesproken en significant verschil naar voren tussen kinderen met en kinderen zonder cariës betreffende de gemeten gezinsfactoren. Positieve opvoedvaardigheden zoals positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging en probleemoplossend vermogen werden minder vaak gezien bij kinderen met cariës. Het onderzoek liet ook een andere belangrijke uitkomst zien: kinderen van ouders die als opvoedstijl een dwingende en strenge manier van disciplineren hadden, gecombineerd met het uiten van weinig warmte, hadden grotere kans op het ontwikkelen van cariës. Er bestond geen relatie tussen een ongezond hoog lichaamsgewicht en de aanwezigheid van cariës. Er werd een significante relatie tussen gedragsproblemen en de aanwezigheid van cariës bij kinderen gevonden, die wellicht kan worden verklaard door een onderliggende invloed van opvoeding en gezinsfunctioneren.
Alle gebruikte methoden maken een verband duidelijk tussen ouder-kind interactie en de aanwezigheid van cariës bij kinderen. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het ontwerpen en testen van oudergerichte interventies, ingezet op het verwerven van positieve opvoedvaardigheden. Dit zou ouders kunnen brengen tot minder streng en minder dwingend opvoedgedrag en tot het uiten van meer betrokkenheid en warmte. Mogelijk zal dit leiden tot positieve uitkomsten zoals een afname van de aanwezigheid van cariës, een afname van overgewicht en zelfs misschien reductie van gedragsproblemen bij kinderen.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • van Loveren, C., Supervisor
  • Verrips, G.H.W., Supervisor
  • Schuller, A.A., Co-supervisor, External person
Award date14 Sept 2016
Print ISBNs9789462333383
Publication statusPublished - 2016

Bibliographical note

Author's name on thesis title page: Maddelon Lenters.
Research conducted at: Universiteit van Amsterdam

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Just add positivity? Dental caries, obesity and problem behaviour in children: the role of parents and family relations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this