Keuzes in sociale zekerheid: Vier scenario’s voor (arbeidsvormneutralere) verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en langleven

L. van den Berg*

*Corresponding author for this work

Research output: Book / ReportReportProfessional

Abstract

Een steeds grotere groep werkenden heeft geen vaste aanstelling, combineert ondernemerschap met werknemerschap of verleent voor een deel van de tijd onbetaalde diensten in de vorm van bijvoorbeeld mantelzorg. Deze vormen van werk bieden minder zekerheid dan een voltijds baan in vaste dienst bij een werkgever. Het gevolg is dat er een steeds grotere groep werkenden ontstaat met weinig zekerheden, omdat veel verzekeringen uitgaan van (en dekking oploopt met) langdurige dienstverbanden.
De vraag is dan ook of het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid er, gezien de flexibilisering van de arbeidsmarkt, bij gebaat is om de uitkering van inkomen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, oude dag en overlijden (meer) arbeidsvormneutraal te organiseren? En zo ja, welke maatregelen zijn hiertoe het meest geschikt? Instituut Gak heeft voor de beantwoording van deze onderzoeksvraag een denktank samengesteld. De denktank heeft vier scenario’s uitgewerkt om uiteenlopende beleidsrichtingen in kaart te brengen voor het domein van de huidige werknemersverzekeringen en aanvullende pensioenopbouw in relatie tot verschillende arbeidsvormen in Nederland.
De scenario’s zijn beschreven in een rapportage en tevens gevisualiseerd in een digitaal magazine.
Original languageDutch
PublisherSEO Economisch Onderzoek
Number of pages37
ISBN (Print)9789052200392
Publication statusPublished - Dec 2019

Publication series

NameSEO-rapporten
PublisherSEO
No.109
Volume2019

Cite this