Klachtplicht ook bij pensioen?

E. Lutjens, Roland Greef, de

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

“De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.” Zo luidt de tekst van art. 6:89 BW. De regel uit dit artikel is bekend onder de naam ‘klachtplicht’. In dit artikel analyseren auteurs of en welke betekenis de klachtplicht heeft ten aanzien van pensioen.
Original languageDutch
Article number2018/38
Pages (from-to)11-16
Number of pages6
JournalTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Volume2018
Issue number5
Publication statusPublished - 2 Nov 2018

Cite this